Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να προμηθευτώ την κάρτα Αγκαλιά Υγείας;

Η Αγκαλιά Υγείας παρέχεται σε εταιρείες που θέλουν οι εργαζόμενοι ή πελάτες τους να απολαμβάνουν τα οφέλη του Προγράμματος.

Πως ενεργοποιώ την κάρτα;

Για να κάνετε χρήση της κάρτας θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

(α) Με προσυπογραφή των συνημμένων όρων λειτουργίας του προγράμματος Αγκαλιά Υγείας και παράδοση αυτών στον Συνεργάτη της Αύξω Συμβουλευτικής.

(β) Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα agkaliaygeias.gr συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία.

Πότε μπορώ να κάνω χρήση της;

Άμεσα, αφού παραλάβετε και ενεργοποιήσετε την κάρτα Αγκαλιά Υγείας, μπορείτε να κάνετε χρήση των παροχών. Καλέστε τη Γραμμή Υγείας στο 6937697396 και κλείστε ραντεβού με τον πλησιέστερο Συμβεβλημένο Πάροχο Υγείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 6:30 έως 21:00, καθώς και το Σάββατο από 7:00 έως 14:00. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες των Συμβεβλημένων Πάροχων Υγείας είναι έτοιμοι να σας δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και των άλλων υπηρεσιών.

Ποιοι μπορούν να είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος Αγκαλιά Υγείας;

Εργαζόμενοι εταιριών, πελάτες επιχειρήσεων, μέλη οργανισμών σωματείων και συλλόγων, οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών  καθώς και τα πρόσωπα που συνοικούν και τους βαρύνουν.

Πώς μπορώ να δηλώσω τα πρόσωπα που επιθυμώ να καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Συμπληρώστε τα ονόματά τους στην πίσω πλευρά του εντύπου των όρων λειτουργίας της Αγκαλιάς Υγείας ή δηλώστε τα στην ιστοσελίδα μας μετά από την εγγραφή σας.

Υπάρχει κάποια δική μου επιβάρυνση για το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα παρέχεται εντελώς δωρεάν στους δικαιούχους του, χωρίς επιβάρυνση ή συνδρομή. Η οικονομική συμμετοχή που απαιτείται, ανάλογα με τις εξετάσεις ή τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, καταβάλλεται άμεσα στους Συμβεβλημένους Πάροχους Υγείας με τις τιμές που ισχύουν εκάστοτε σε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο. Έτσι, γνωρίζετε από πριν το ακριβές κόστος των υπηρεσιών και των διαγνωστικών εξετάσεων.

Ποιο είναι το δίκτυο των Συμβεβλημένων Πάροχων Υγείας ;

Δείτε το δίκτυο των Συμβεβλημένων Πάροχων Υγείας εδώ.

Πώς γίνεται η ταυτοποίηση στα σημεία εξυπηρέτησης των Συμβεβλημένων Πάροχων Υγείας;

Με την επίδειξη της κάρτας Αγκαλιά Υγείας και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Ανήλικοι δικαιούχοι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από ενήλικα δικαιούχο.

Υπάρχει όριο / περιορισμοί στη χρήση του προγράμματος;

Η χρήση της Αγκαλιάς Υγείας είναι απεριόριστη τόσο στις επισκέψεις όσο και στον αριθμό και το είδος εξετάσεων και υπηρεσιών οι οποίες διενεργούνται στους Συμβεβλημένους Παρόχους Υγείας. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, καλύπτονται οι εξετάσεις για όλες τις παθήσεις (και τις προϋπάρχουσες) ακόμα και εξετάσεις που τυχόν δεν καλύπτουν οι ασφαλιστικοί φορείς. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν προαπαιτείται παραπεμπτικό ιατρού.

Έχει ημερομηνία λήξης η Αγκαλιά Υγείας και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η χρήση της;

Η χρήση της κάρτας δεν έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και ισχύει απεριόριστα για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος Αγκαλιά Υγείας ανακοινώνεται αμέσως στην ιστοσελίδα agkaliaygeias.gr.

Είμαι ασφαλισμένος με ομαδικό ή ατομικό πρόγραμμα υγείας, είμαι δικαιούχος προγράμματος πρωτοβάθμιας υγείας από άλλο πάροχο υγείας, κλπ. Γιατί να κάνω χρήση των παροχών της Αγκαλιάς Υγείας;

Η Αγκαλιά Υγείας λειτουργεί και συμπληρωματικά αλλά και ανεξάρτητα από τα άλλα προγράμματα υγείας, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για εσάς, μειώνοντας το κόστος της ίδιας συμμετοχής η οποία σας βαραίνει σε όλα τα ομαδικά ή ατομικά προγράμματα υγείας, απλοποιώντας τις διαδικασίες που απαιτούνται. Ρωτήστε μας πώς μπορείτε να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και συνδυασμούς.

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σας, επικοινωνήστε με την Συμβουλευτική Υποστήριξη στο τηλέφωνο 6937697396.

Λεπτομερέστερη διατύπωση των όρων λειτουργίας και χρήσης της κάρτας μπορείτε να βρείτε εδώ

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.