Οφέλη για τους δικαιούχους

 • Μεγιστοποιεί τις παροχές και τα οφέλη για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, ενισχύοντας άμεσα το εισόδημά του.
 • Λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και ανεξάρτητα με την ομαδική, ατομική ή κοινωνική ασφάλιση καλύπτοντας περιπτώσεις που εξαιρούνται ή δεν παρέχονται καθόλου.
 • Προστατεύει από τις οικονομικές συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ρευστότητα λόγω χαμηλού κόστους των εξετάσεων.
 • Δεν υπάρχει συνδρομή για τον εργαζόμενο και τα μέλη της οικογένειας του, που επιθυμούν να καλύπτονται με το πρόγραμμα.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη αξιοποίηση και επιλογή των προγραμμάτων που διαθέτει ο εργαζόμενος.
 • Προσδίδει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας στον ίδιο και την οικογένειά του.
 • On line πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή του προγράμματος Αγκαλιά Υγείας, με επιπλέον ενημέρωση και υπηρεσίες καθώς και δυνατότητα διαχείρισης του προσωπικού λογαριασμού.
 • Απλοποιεί τις διαδικασίες, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και επιπλέον οφέλη αφού:
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί ή ανώτατο όριο στη χρήση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται.
 • Καλύπτονται οι προϋπάρχουσες παθήσεις καθώς και εξετάσεις που τυχόν δεν καλύπτουν ασφαλιστικοί φορείς.
 • Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
 • Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης στη χρήση της κάρτας.
 • Ισχύει και μετά τη συνταξιοδότηση ή ανεργία του δικαιούχου.
 • Υπάρχει άμεση πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό της υγείας σας και παράδοση των αποτελεσμάτων αυθημερόν στον χώρο σας.
 • Άμεση δυναντότητα για κλείσιμο ραντεβού με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, αναμονή και παραπεμπτικό ιατρού.
 • Αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις καθώς μειώνεται ο χρόνος ιατρικών επισκέψεων επομένως και το κόστος.
 • Όλοι οι Συμβεβλημένοι με το πρόγραμμα Πάροχοι Υγείας, προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, διαθέτουν επιλεγμένο προσωπικό και ιατρούς διαγνώστες οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σας συνεχώς για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την υγεία σας.
 • Απόλυτη διαφάνεια καθ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, γιατί γνωρίζετε από την αρχή τους όρους και τις επιμέρους πληροφορίες του προγράμματος, όπως τον αναλυτικό τιμοκατάλογο, με αποτέλεσμα να έχετε έλεγχο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το ακριβές κόστος.

Σε περίπτωση ομαδικής ασφάλισης:

 • Καλύπτονται οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται συνήθως στα ομαδικά ή ατομικά προγράμματα υγείας, καθώς και οι εξαιρέσεις των ασφαλιστικών ταμείων.
 • Αυξάνονται τα όρια παροχών της πρωτοβάθμιας υγείας ενώ παράλληλα μειώνετε σημαντικά το κόστος ίδιας συμμετοχής του εργαζόμενου.
 • Ακόμα μεγαλύτερο είναι το οικονομικό όφελος που προκύπτει για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του σε περίπτωση πολλαπλών εξετάσεων ή μεγάλης χρήσης, ενώ παράλληλα δεν εξαντλούνται εύκολα τα προβλεπόμενα όρια κάλυψης.
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, ανώτατο όριο κάλυψης, απαλλαγή, κ.λ.π
 • Δεν απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας και έλεγχος συμμετοχής στο πρόγραμμα.