Όροι χρήσης ιστοχώρου agkaliaygeias.gr

Γενικοί όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr. Ο ιστοχώρος αυτός έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας «Αγκαλιά Υγείας» και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοχώρου επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδέχεστε τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Η περιήγηση στον ιστοχώρο καθώς και κάθε άλλη μορφή χρήσης αυτού θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών όρων χρήσης.

Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας «Αγκαλιά Υγείας», καθώς και ο ιστοχώρος agkaliaygeias.gr, σχεδιάστηκαν και υποστηρίζονται τεχνικά από την Αύξω Συμβουλευτική.

Μεταβολές

Η Αύξω Συμβουλευτική έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να διατηρεί ή να συνεχίζει να διατηρεί τον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία του.

Διανοητική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου, τα σήματα, επωνυμίες κλπ αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της «Αύξω Συμβουλευτική». Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού από τον ιστοχώρο, μπορεί να αποτελέσει προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού (copyright), ή/και προσβολή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (trademark), του δικαιούχου.

Η χρήση του περιεχομένου είναι αυστηρά προσωπική και μη-εμπορική.

Το υλικό αυτό δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί, ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού (συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων/links προς τρίτους).

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση τιμωρείται.

Η Αύξω Συμβουλευτική επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Ποιότητα των στοιχείων-Ασφάλεια

Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr, πρωτίστως στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχουν. Λόγω της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με αυτές. Συνεπώς, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την πληρότητα.

Καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστοχώρου να είναι ακριβές και πλήρες, δεν παρέχεται όμως καμία εγγύηση για ενδεχόμενες ελλείψεις ή σφάλματα. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr κάνουν ελέγχους και έρχονται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Επίσης η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr φροντίζουν για την εχεμύθεια των στοιχείων που παρέχουν καθώς και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των στοιχείων αυτών από μη εγκεκριμένους παράγοντες που πιθανόν να επιζητούν πρόσβαση σε αυτά.

Η Αύξω Συμβουλευτική δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη, ζημία ή καθυστέρηση προκύψει στη λειτουργία του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr λόγω προβλήματος στη γραμμή επικοινωνίας ή διακοπή του συστήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών στον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr χρησιμοποιούμε την τεχνολογία cookies για στατιστικούς λόγους. Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που στέλνεται από μία ιστοσελίδα και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο από τον browser του υπολογιστή σας. Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο δικτυακό τόπο, εκτός από εκείνον που το δημιούργησε. Τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Απλά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των εξουσιοδοτημένων χρηστών.

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου για να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς τη χρήση των cookies, μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί, ώστε να τα απορρίπτει, ή να ειδοποιεί όταν ένα cookie αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο. Πρέπει να έχετε υπ' όψιν όμως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιστοχώρου και τυχόν απενεργοποίηση τους θα καταστήσει την πλοήγηση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας δυσχερή.

Σύνδεσµοι

Ο ιστοχώρος αυτός, για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών, περιέχει σε διάφορα σημεία του μέσω ειδικών συνδέσμων links, παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους. Η Αύξω Συμβουλευτική δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστοχώρους ούτε για το περιεχόμενό τους. Χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους αυτούς πάντοτε με προσοχή και με δική σας ευθύνη. Η Αύξω Συμβουλευτική διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε σύνδεσης προς τον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr. Οποιεσδήποτε ενέργειες συνδέσεων ιστοχώρου που μπορεί να δημιουργήσουν θέματα προσβολής σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύονται ρητά χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αύξω Συμβουλευτικής.

Κυριότητα προϊόντων – δικαιώµατα

Η Αύξω Συμβουλευτική έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών της, του προγράμματος «Αγκαλιά Υγείας», καθώς και του περιεχομένου που περιλαμβάνετε στον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr. Οι δικαιούχοι και οι χρήστες της ιστοσελίδας agkaliaygeias.gr έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνον ατομικά ή για εσωτερικές τους ανάγκες και έχουν υποχρέωση να μη διαθέτουν ούτε να γνωστοποιούν σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα περιεχόμενα των υπηρεσιών αυτών.

Διαδικασία εγγραφής, ενεργοποίηση της κάρτας «Αγκαλιά Υγείας» στον ιστοχώρο.

Ο δικαιούχος του προγράμματος Αγκαλιάς Υγείας που θέλει να κάνει χρήση της κάρτας πρέπει να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της εγγραφής. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία εγγραφής όπως (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία λοιπών δικαιούχων οικογένειας σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κ.λ.π). Με την εγγραφή σας εισέρχεστε στην εφαρμογή της Αγκαλιάς Υγείας, η οποία σας παρέχει επιπλέον ενημέρωση και υπηρεσίες που δεν είναι προσβάσιμες στους απλούς χρήστες του ιστοχώρου. Επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε προσωπικά το λογαριασμό σας και να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενα και πληροφορίες που αφορούν την ομάδα σας.

Μερικά στοιχεία εγγραφής που θα ζητηθούν από το δικαιούχο μπορεί να είναι υποχρεωτικά και μερικά άλλα όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτά θα πρέπει να είναι σωστά, αληθή, πλήρη και επικαιροποιημένα.

Τα προνόμια, οι παροχές και τα οφέλη που παρέχει το πρόγραμμα «Αγκαλιά Υγείας», ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας και αποδοχής των όρων λειτουργίας του προγράμματος «Αγκαλιά Υγείας». Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής, ο δικαιούχος πρέπει να αποδεχτεί και τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοχώρου. Σε περίπτωση εγγραφής ενεργοποίησης ή χρήσης της κάρτας του μέσω του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr, ο δικαιούχος δηλώνει ότι αποδέχεται, τους όρους λειτουργίας του προγράμματος «Αγκαλιά Υγείας» και τους όρους χρήσης αυτού του ιστοχώρου.

Κατά την εγγραφή, θα σας σταλεί ηλεκτρονικά ένα μήνυμα, ότι ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί επιτυχώς και ότι για την ενεργοποίησή του εκκρεμεί η επιβεβαίωση της διεύθυνσης e-mail που χρησιμοποιήσατε. Εάν κατά την εγγραφή προκύψει κάποιο πρόβλημα, το σύστημα και πάλι θα σας ενημερώσει για το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το agkaliaygeias.gr.

Η Υπηρεσία παρέχεται προσωπικά σε κάθε εγγεγραμμένο δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο. Ο δικαιούχος δεσμεύεται, ότι θα λαμβάνει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει, ότι το όνομα και τα στοιχεία του δεν θα χρησιμοποιούνται από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία να έχουν πρόσβαση στα οφέλη του προγράμματος.

Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον ιστοχώρο για κάθε αλλαγή που αφορά στα στοιχεία της εγγραφής του. Η ειδοποίηση πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοχώρου info@agkaliaygeias.gr.

Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr δεν υποχρεούνται να ελέγξουν την αλήθεια την ακρίβεια και τη νομιμότητα των στοιχείων που καταχωρεί ο δικαιούχος στο σύστημα κατά την εγγραφή ή την επικοινωνία του με τον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr

Εάν η Αύξω Συμβουλευτική έχει λόγους να πιστεύει ότι τα στοιχεία δεν είναι σωστά, τρέχοντα ή πλήρη ή εάν το θεωρήσει αναγκαίο, μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση του δικαιούχου στην εφαρμογή του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr ή/και σε οποιεσδήποτε πηγές, υπηρεσίες και περιεχόμενά του, καθώς και να καταγγείλει ή να καταργήσει τον υπάρχοντα λογαριασμό του δικαιούχου.

Οποιαδήποτε πληροφορία, πρόσβαση ή μετάδοση του περιεχομένου υπόκεινται σε όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν για το σχέδιο της ομάδας υπό τη διοίκηση της ομάδας.

Ο κάθε δικαιούχος οφείλει να διαφυλάσσει το απόρρητο του password για την σύνδεση του και ευθύνεται για κάθε ενέργεια που γίνεται με τη χρήση αυτού του κωδικού.

Ο ιστοχώρος agkaliaygeias.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τις πληροφορίες, δεδομένα, μηνύματα ή άλλο υλικό που οι δικαιούχοι καταχωρούν στον ιστοχώρο. Ο διαχειριστής, έχει το δικαίωμα, να διαγράψει τους δικαιούχους ή και τα μηνύματα που έρχονται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή υποχρέωση.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανάρμοστες δημοσιεύσεις. Τέτοιου είδους δημοσιεύσεις διαγράφονται από την εφαρμογή και οποιοδήποτε άλλο μέρος του ιστοχώρου έχουν καταχωρηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση θα διακόπτεται η πρόσβαση του δικαιούχου στην εφαρμογή, θα ακυρώνεται η κάρτα του και ο δικαιούχος θα υποχρεούται να επιστρέψει την κάρτα άμεσως στην Αύξω Συμβουλευτική.

Οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να διαθέτουν παράνομο περιεχόμενο (ιούς, προγράμματα, αρχεία ή κωδικούς) που μπορεί να προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επιπλέον, ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται να προωθεί ή να διαφημίζει οτιδήποτε, προς όφελός του ή προς όφελος τρίτων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των νομικών υπευθύνων του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr.

Κάθε παράβαση των όρων χρήσης του παρόντος ιστοχώρου, καθώς και των όρων λειτουργίας του προγράμματος «Αγκαλιά Υγείας» μπορεί να οδηγήσει σε άμεση διακοπή της πρόσβασης του χρήστη στο σύστημα και τα οφέλη. Κοινοποίηση της παράβασης στους αρμόδιους φορείς. Ευθύνη αποζημίωσης για την κακή χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον δικαιούχο μέσω του προγράμματος και του agkaliaygeias.gr.

Νewsletters (ενηµερωτικά δελτία), αλληλογραφία.

Τα προσωπικά στοιχεία (e-mail) και λοιπά στοιχεία που συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου με σκοπό την επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών της Αύξω Συμβουλευτικής και του agkaliaygeias.gr στους δικαιούχους του ιστοχώρου που είναι εγγεγραμμένοι ή μας έχουν εξουσιοδοτήσει να λαμβάνουν newsletter και πληροφορίες μέσω e-mail, sms, κ.α.

Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr διατηρούν το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων, (π.χ. προσωρινή ή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας), κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία κακόβουλα ή με ψευδή στοιχεία.

Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα της διαγραφής από το newsletter, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος δικαιούχος έχει διαγραφεί από το newsletter (όπως περιγράφεται παραπάνω) και παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να του έρχονται e-mail με το newsletter μας, ή δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει καμία πληροφορία η ενημέρωση μέσω του ιστοχώρου αυτού, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την διεύθυνση info@agkaliaygeias.gr.

Αν και η Αύξω Συμβουλευτική και ο ιστοχώρος agkaliaygeias.gr κάνουν τα πάντα για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοχώρου και τα e-mail έχουν ελεγχθεί για ιούς και παράσιτα, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα (πχ τεχνικά προβλήματα, διακοπή της υπηρεσίας, σφάλματα, ιούς) που μπορούν να προκύψουν και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο δικαιούχος από την υπηρεσία.

Άλλες πληροφορίες για τους δικαιούχους χρήστες.

Η Αύξω Συμβουλευτική και η ομάδα διαχείρισης του agkaliaygeias.gr διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν κάποιον δικαιούχο ή χρήστη ή ακόμα και να απαγορεύσουν την είσοδο τους στις υπηρεσίες του ιστοχώρου χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν τους όρους χρήσης.

Οι δικαιούχοι χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστοχώρο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών.

Περιεχόµενο

Οι υπηρεσίες υγείας που αναφέρονται στις παροχές του προγράμματος «Αγκαλιά Υγείας» και στο περιεχόμενο του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr, παρέχονται στους δικαιούχους αποκλειστικά και μόνο από τους Συμβεβλημένους Πάροχους Υγείας. Οι Συμβεβλημένοι Πάροχοι Υγείας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις παρεχόμενες διαγνωστικές – ιατρικές υπηρεσίες και ιατρικές πράξεις που αποδεδειγμένα διενήργησαν προς τους δικαιούχους, υποχρεούμενοι αποκλειστικά αυτοί σε οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλου είδους αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης που τυχόν θα προκληθεί σε δικαιούχους, από την τυχόν πλημμελή παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προς αυτούς. Τίποτε στον παρόντα ιστοχώρο δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως συμβουλή, ιατρική ή μη, ακόμα κι αν το περιεχόμενο αυτό φέρεται να προέρχεται από ιατρικά βιβλία ή άλλες συναφείς πηγές ή αν υπογράφεται από ειδικούς επιστήμονες του ιατρικού κλάδου. Περαιτέρω, τίποτε στον ιστοχώρο αυτόν, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προτροπή, για την διενέργεια κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων και των άλλων υπηρεσιών που αναφέρονται στις παροχές του προγράμματος «Αγκαλιά Υγείας», για την προμήθεια συγκεκριμένου φαρμάκου ή ομάδας φαρμάκων, για τη λήψη ιατρικής συμβουλής ή άλλης υπηρεσίας υγείας, κ.α. Για οποιαδήποτε απόφαση για ζητήματα υγείας ή φυσικής κατάστασης θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη συμβουλή και καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών της υγείας.

Ισχύον δίκαιο δικαιοδοσία

Η παρούσα συμφωνία καθώς και οι όροι που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και την προστασία του καταναλωτή, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία - Εξυπηρέτηση δικαιούχων, χρηστών.

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών και των πελατών μας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας agkaliaygeias.gr, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων ή παραπόνων, οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 2106096553, fax: 2106096554, e-mail: info@agkaliaygeias.gr

Όροι προστασίας προσωπικών δεδοµένων (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006)

Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Αύξω Συμβουλευτική τηρεί τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» αναφορικά με το αρχείο των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων - χρηστών του παρόντος ιστοχώρου, το οποίο τηρεί στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και το οποίο βεβαίως δεν περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο αυτό θα τηρείται από την Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία, την προώθηση, την ενημέρωση, την υποστήριξη, την εκτέλεση κάθε μορφής συνεργασίας της Αύξω Συμβουλευτικής και του agkaliaygeias.gr, με τους δικαιούχους, τους χρήστες και τους πελάτες.

Οι δικαιούχοι και οι χρήστες, ρητά και ανεπιφύλακτα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς τούτο στην Αύξω Συμβουλευτική και στο agkaliaygeias.gr.

Επίσης υπάρχουν δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται αυτόματα και διατηρούνται για χρήση στο agkaliaygeias.gr, στα πλαίσια των σχέσεων που απορρέουν από τη σύναψη διαφόρων συμβάσεων μεταξύ της Αύξω Συμβουλευτικής και των πελατών της (επιχειρήσεων, οργανισμών, σωματείων, συλλόγων, κ.α).

Η Αύξω Συμβουλευτική και οι συνεργάτες διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων του agkaliaygeias.gr είναι υπεύθυνοι για κάθε ζήτημα επεξεργασίας δεδομένων στην παρούσα φάση. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου και την προστασία δεδομένων, η Αύξω Συμβουλευτική δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται στο agkaliaygeias.gr με εξουσιοδότηση του δικαιούχου ή του χρήστη, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της και θα πάρει προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Η Αύξω Συμβουλευτική εφαρμόζει πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας στους υπολογιστές μας, και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας η Αύξω Συμβουλευτική εξουσιοδοτεί τους συμβούλους της στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο agkaliaygeias.gr, εφόσον και οι ίδιοι έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί να λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σε ότι αφορά τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού και τα συστήματα παροχών και καλύψεων που σας παρέχει ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα παρέχετε εσείς άμεσα ως μέλος ενός προγράμματος ή ενός σχεδίου, ή ο εργοδότης σας ή τρίτοι φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των προγραμμάτων του εργοδότη σας. Έχετε την δυνατότητα παροχής στοιχείων ως επισκέπτης στον ιστοχώρο του agkaliaygeias.gr ή στην περίπτωση που εσείς επιλέγετε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή πληροφοριών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ερευνών απασχόλησης. Επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τα λάβουμε μέσω των επιχειρήσεων που επιλέγουν να συμμετέχουν σε έρευνες.

Τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) Στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα σας όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φύλλο, ημ. γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εξαρτώμενων μελών, κ.λ.π.

β) Στοιχεία απασχόλησης, όπως η ημερομηνία πρόσληψης, θέση απασχόλησης, μισθοδοτικές καταστάσεις, φορολογικές καταστάσεις, καταστάσεις απόδοσης και ημερομηνία αποχώρησης.

γ) Συμμετοχή σε προγράμματα παροχών και πληροφορίες κάλυψης, όπως τις παροχές σας, στοιχειά δικαιούχων, στοιχεία χρήσης, αποζημιώσεων και ημερομηνίες αποχωρήσεων.

Οποιαδήποτε πληροφορία, πρόσβαση ή μετάδοση του περιεχομένου υπόκεινται σε όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν για το σχέδιο της ομάδας υπό τη διοίκηση της ομάδας.

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα διαθέσουμε μερικά ή ολικά τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο και δεν θα χρησιμοποιήσουμε, μεταφέρουμε, ή αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έξω από την Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr, εκτός αν λάβουμε την ανάλογη εξουσιοδότηση από εσάς, όπως απαιτείται από το νόμο.

Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική μας όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων. Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου και θα ενημερώνουν τους δικαιούχους και τους χρήστες σχετικά, αναθεωρώντας ή αναβαθμίζοντας τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σας.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr. Κάθε δικαιούχος ή χρήστης που επισκέπτεται τον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr και κάνει χρήση αυτού, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει στοιχεία του που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του, τη διεύθυνση του, το τηλέφωνό του, κ.λ.π. Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr δεν απαιτούν από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες και δεν χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνολογίες για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων. Παρέχετε η δυνατότητα στην Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr, μέσω των συστημάτων που χρησιμοποιούνται να πραγματοποιούν συλλογή στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης. Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα με την μορφή αύξοντα αριθμού για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr. Τα στοιχεία αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές του εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών του.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω του ιστοχώρου. Μέσω του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr μπορεί να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα με διάφορους τρόπους όπως η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η φόρμα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η φόρμα επικοινωνίας, κ.λ.π, δίνοντας τη δυνατότητα στον δικαιούχο ή στον χρήστη, να επιλέγει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τον ιστοχώρο. Ο δικαιούχος ή ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα. Οι φόρμες συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών μπορεί να περιέχουν θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρεία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος, κ.α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά, ενώ ορισμένα άλλα όχι, στα πλαίσια περαιτέρω σεβασμού των προσωπικών στοιχείων του ατόμου.

Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr χρησιμοποιoύν αυτά τα στοιχεία μόνο για δική τους χρήση, για επικοινωνία με τον δικαιούχο ή τον χρήστη, για στατιστικούς λόγους, για αποστολή ενημερωτικού υλικού και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου.

Η Αύξω Συμβουλευτική δηλώνει ότι θα διαφυλάξει τα δικαιώματα του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα επιτρέψει τη διαρροή των στοιχείων αυτών σε τρίτους, αλλά μπορεί περιστασιακά να τα χρησιμοποιήσει για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην αναγνώριση των ενδιαφερομένων ομάδων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα και μόνο στα πλαίσια εσωτερικής χρήσης.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@agkaliaygeias.gr.

Διορθώσεις

Η Αύξω Συμβουλευτική είναι δεσμευμένη να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι απόλυτα ακριβείς, σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε διόρθωση η ακύρωση των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατόν να γίνει, σύμφωνα με το νόμο, από τον δικαιούχο ή τον χρήστη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@agkaliaygeias.gr. Στην περίπτωση που μόνο ο εργοδότης σας έχει την εξουσία να ενημερώσει ή να διορθώσει τις προσωπικές πληροφορίες σας, η Αύξω Συμβουλευτική θα διαβιβάσει το αίτημα σας στον εργοδότη σας.