Οφέλη για τις εταιρίες

Αν το πρόγραμμα προορίζεται για τους εργαζόμενούς σας:

 • Μεγιστοποιεί τις παροχές των εργαζομένων δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσφέρει περισσότερες παροχές, πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες οικονομικά.
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα, συμβάλλοντας στην προσέλκυση και τη διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συμπληρώνει την ομαδική, ατομική ή κοινωνική ασφάλιση που έχει ο εργαζόμενος, καλύπτοντας περιπτώσεις που εξαιρούνται ή δεν παρέχονται καθόλου.
 • Βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν σοβαρά και έκτακτα προβλήματα υγείας τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις και μακροχρόνια απουσία από την εργασία.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της συνεργασίας με συνεχή ενημέρωση του προσωπικού και των υπευθύνων με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των παροχών.
 • Προάγει τις εργασιακές σχέσεις συμβάλλοντας στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.
 • Λειτουργεί ως ανταμοιβή στην επαγγελματική αφοσίωση και αποδοτικότητα του εργαζόμενου, ενισχύοντας την αξιοπρέπειά του.
 • Απλοποιεί τις διαδικασίες, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τα στελέχη με ταυτόχρονη μείωση κόστους για την επιχείρηση.
 • Λειτουργεί με διαφάνεια, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τη δυνατότητα στην εταιρία σας να έχει απόλυτη πρόσβαση στους όρους και στη λειτουργία του προγράμματος.  
 • Συμβάλει στην καλύτερη υγεία των εργαζομένων, ό,τι πολυτιμότερο έχει η επιχείρηση.

Αν το πρόγραμμα προορίζεται για τους πελάτες σας:

 • Αποκτάτε ανταγωνιστικότερα προϊοντικά πακέτα και έτσι μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
 • Ενισχύετε την εικόνα σας απέναντι στους καταναλωτές με την προσφορά χρήσιμων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.
 • Προσφέρετε ένα σημαντικό και ουσιαστικό όφελος στους τακτικούς σας πελάτες.

Σε περίπτωση ομαδικής ασφάλισης:

 • Μειώνει σημαντικά τον δείκτη αποζημιώσεων (loss ratio) με αποτέλεσμα να προκύπτει ευνοϊκότερη εικόνα για το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας με όλα τα προφανή οφέλη για την εταιρία σας (π.χ. συγκράτηση και αποφυγή αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων λόγω κακής εμπειρίας, μείωση του λειτουργικού κόστους για την επιχείρηση, κ.α). 
 • Αυξάνει τα όρια παροχών της πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ παράλληλα μειώνετε σημαντικά το κόστος ίδιας συμμετοχής του εργαζόμενου.

Επιπλέον οφέλη

Επιπλέον οφέλη καθώς υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιάσουμε το δικό σας, συγκεκριμένο πρόγραμμα «Αγκαλιά Υγείας» με ειδικά προνόμια και παροχές σύμφωνα με τις ανάγκες και στόχους σας.

Εξαιρετικό όφελος για την εταιρεία σας καθώς παρέχετε επιπλέον προνόμια στους εργαζόμενους ή πελάτες σας με μηδενικό για εσάς κόστος.

Δείτε ποια είναι τα οφέλη για τους δικαιούχους.